Ачык сабак кафедранын окутуучусу Камаридинов Расул тарабынан ИВТ-18 тайпасына “Даяр болгон сайтты интернет желесине жүктөө” деген темада өтүлдү.

30.11.2021-жыл. ИТФнын “КТжЭ” кафедрасында пландалган ачык сабак. Ачык сабак кафедранын окутуучусу Камаридинов Расул тарабынан ИВТ-18 тайпасына…

25.11.2021- жыл. ИТФнын “КТжЭ” кафедрасында пландалган ачык сабак.

25.11.2021- жыл. ИТФнын “КТжЭ” кафедрасында пландалган ачык сабак. З.Р. Жээнбаева “Делфи тилинде программалоо” дисциплинасынан “Делфи программалоо…

“Азчылык жана көпчүлүк” деген темада тарбиялык саат.

Бүгүн 12-октябрь 2021-жылдын шейшемби күнү саат 14:30 да Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл Аралык Университетинин Инженердик-Технологиялык…

Графика адистигинин 2-курсунун студенттери 2 жума бою окуу-таанышуу практикасында болуп, бүгүн алар өз отчетторун конференциянын негизинде тапшырышты

ИТФнын “КТжЭ” кафедрасынын ИЭТ багытында окуган биринчи курстун студенттери жана Графика адистигинин 2-курсунун студенттери 2 жума…

Конок лекция

Бүгүн 07.10.21. күнү саат 14:30 да Ош Технологиялык университетинин профессору, “Электроэнергетика” кафедрасынын башчысы, т.и.к. Мурзакулов Нуркул…

AVN

Портал Расписание занятий Тестирование Анкетирование Электронная ведомость Единое окно Отчеты Программы AVN Абитуриент

1-3-5 күндөрү саат 15;00дө 203-канада компьютердик курс өтүлөт!

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин студенттери кош диплом алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин студенттери Санкт-Петербург шаарындагы Д.Ф.Устинов атындагы “ВОЕНМЕХ” Балтика мамлекеттик техникалык университетинде билим алып,…