Профессордук-окутуучулук курамы

МТжЭ кафедрасынын башчысы: Өмүрбекова Гүлзат Кочкорбаевна, т.и.к., доцент
Эл.почта: gulzat_omurbekova@mail.ru


МТжЭ кафедрасынын окутуучусу: Дилишатов Өскөнбай Ураимович